กิจกรรมแจกของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้ลูกค้า

ฝ่ายขายของบริษัทฯ ทยอยแจกของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นการขอบคุณในความไว้วางใจแบรนด์ HIET มาโดยตลอด โดยกิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่าวันที่ 1 ธัันวาคม 2560 ถึง 20 ธันวาคม 2560