กิจกรรมแจกทองขอบคุณลูกค้า

บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมโปรแจกทองให้ลูกค้าเพื่อเป็นการขอบคุณในความไว้วางใจแบรนด์ HIET มาโดยตลอด ซึ่งมีร้านค้าสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก