LED Tunnel Light [PEAK]

Model Power Power Factor Color Lumen ราคาปลีก Dimension (mm)
  (w) P(PF) (K) (lm) (Baht) A,B(Ø) C
Tunnel 80w >0.9 5700K 8800 10,205.00 225, 290 225
Tunnel 100w >0.9 5700K 11000 10,465.00 225, 290 225
Tunnel 150w >0.9 5700K 16500 14,125.00 305, 290 225
เหมาะสำหรับ ป้ายบิลบอร์ด ทางเดิน อุโมงค์
อายุการใช้งาน 50,000
มุมส่องสว่าง 120°
คุณลักษณะ - ติดตั้งง่าย
- สาดแสงไกล หรือใช้ส่องเฉพาะจุด
- ประหยัดพลังงานมากกว่า70%
- วัสดุทำจากอลูมิเนียมหล่อทนทาน ช่วยระบายความร้อนได้ดี
- ระดับการกันน้ำกันฝุ่นสูงถึง IP68 สำหรับส่วนModular และIP67 สำหรับDriver
- ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง ลดปัญหาไฟกระชาก
- ประสิทธิภาพส่องสว่างสูงถึง 110lm/w
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- ค่าฮาร์โมนิค<20
- ค่าป้องกันฟ้าผ่า: 10กิโลโวลต์
ข้อแนะนำ - ใช้ติดตั้งภายใน/นอกอาคารทั่วไป เพื่อส่องสว่าง
Base
Dimension
Light Distribution Curve