LED Solar Streetlight [BEAM]

Model Power Power Factor Color Lumen ราคาปลีก Dimension (mm)
  (w) P(PF) (K) (lm) (Baht) A,B(Ø) C
HLQJ-41-01 20w 6500K 800 10-12 h 6,715.00 100, 350 50
HLQJ-41-02 30w 6500K 1200 10-12 h 9,150.00 140, 380 50
เหมาะสำหรับ ป้ายบิลบอร์ด ริมถนน รั้วหมู่บ้าน
อายุการใช้งาน 25,000
มุมส่องสว่าง 140°
คุณลักษณะ - ระยะเวลาส่องสว่างนานกว่า10ชั่วโมง
- ประหยัดพลังงาน100% เนื่องจากใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
- สามารถเก็บพลังงานได้แม้ว่าจะมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
- วัสดุทำจากอลูมิเนียมทนทาน
- ระดับการกันน้ำกันฝุ่น IP65
ข้อแนะนำ - ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป เพื่อส่องสว่าง
Base
Dimension
Light Distribution Curve