LED Emergency Light [HOST]

Model Power Power Factor Color Lumen ราคาปลีก Dimension (mm)
  (w) P(PF) (K) (lm) (Baht) A,B(Ø) C
EMERGENCY 4w >0.5 6500K 280 0.00 270, 270 55
EMERGENCY 6w >0.5 6500K 450 0.00 270, 280 67
EMERGENCY 6w >0.5 6500K 450/250/80 0.00 270, 280 67
เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล โรงแรม
อายุการใช้งาน 25,000
มุมส่องสว่าง 120°
คุณลักษณะ - ติดตั้งง่าย
- ใช้ส่องฉุกเฉินเฉพาะจุด
- ประหยัดพลังงานมากกว่า
ข้อแนะนำ - ประหยัดพลังงานมากกว่า
Base
Dimension
Light Distribution Curve