LED Panel light-Round [TWIN-R]

Model Power Power Factor Color Lumen ราคาปลีก Dimension (mm)
  (w) P(PF) (K) (lm) (Baht) A,B(Ø) C
HLQJ-29-01-9DC 9W >0.5 6500K 750 230.00 150,13 140
HLQJ-29-01-9WC 9W >0.5 2700K 705 230.00 150,13 140
HLQJ-29-2-12DC 12W >0.5 6500K 1000 254.00 172,13 160
HLQJ-29-2-12WC 12W >0.5 2700K 940 254.00 172,13 160
HLQJ-29-4-15DC 15W >0.5 6500K 1200 294.00 190,13 175
HLQJ-29-4-15WC 15W >0.5 2700K 1125 294.00 190,13 175
เหมาะสำหรับ บ้าน ห้องประชุม โรงแรม คอนโด ร้านอาหาร ฯลฯ
อายุการใช้งาน 25,000
มุมส่องสว่าง 150°
คุณลักษณะ - ติดตั้งง่าย
- ประหยัดพลังงานมากกว่า
- วัสดุทำจากอลูมิเนียม ช่วยระบายความร้อนได้ดี
- สามารถเปลี่ยนทดแทนโคมดาวไลท์เดิมได้ทันที
ข้อแนะนำ - ใช้ติดตั้งภายในอาคารทั่วไป เพื่อส่องสว่าง
Base
Dimension
Light Distribution Curve