LED Streetlight [APOLLO]

Model Power Power Factor Color Lumen ราคาปลีก Dimension (mm)
  (w) P(PF) (K) (lm) (Baht) A,B(Ø) C
HLQJ-30-28-D 30W >0.9 5700K 3300 3,410.00 125,415 90
HLQJ-30-29-W 30W >0.9 3000K 3150 3,410.00 125,415 90
HLQJ-30-14-D 50w >0.9 5700K 5500 5,080.00 190, 435 80
HLQJ-30-22-W 50w >0.9 3000K 5250 5,080.00 190, 435 80
HLQJ-30-15-D 60w >0.9 5700K 6600 5,420.00 190, 435 80
HLQJ-30-23-W 60w >0.9 3000K 6300 5,420.00 190, 435 80
HLQJ-30-16-D 80w >0.9 5700K 8800 7,150.00 300, 475 90
HLQJ-30-24-W 80w >0.9 3000K 8400 7,150.00 300, 475 90
HLQJ-30-17-D 100w >0.9 5700K 11000 8,780.00 300, 475 90
HLQJ-30-18-W 100w >0.9 3000K 10500 8,780.00 300, 475 90
HLQJ-30-19-D 120w >0.9 5700K 13200 8,940.00 300, 555 90
HLQJ-30-25-W 120w >0.9 3000K 12600 8,940.00 300, 555 90
HLQJ-30-20-D 150w >0.9 5700K 16500 10,750.00 300, 555 90
HLQJ-30-20-D 150w >0.9 3000K 15750 10,750.00 300, 555 90
HLQJ-30-26-D 200w >0.9 5700K 22000 14,300.00 300, 655 90
HLQJ-30-27-W 200w >0.9 3000K 21000 14,300.00 300, 655 90
เหมาะสำหรับ ไฟถนน ไฟทางหลวง ลานจอดรถ ตึกสูง
อายุการใช้งาน 50,000
มุมส่องสว่าง 120°
คุณลักษณะ - อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- ประสิทธิภาพส่องสว่างสูงกว่า 110lm/w
- วัสดุทำจากอลูมิเนียมทนทาน ระบายความร้อนได้ดี
- ระดับการกันน้ำกันฝุ่นสูงถึง IP68 สำหรับส่วนModular และIP67 สำหรับDriver
- ประหยัดพลังงานมากกว่า70%
- รูปร่างสวยงาม แข็งแรงทนทาน
- ค่าป้องกันฟ้าผ่า: 10กิโลโวลต์
- ค่าฮาร์โมนิค<20
ข้อแนะนำ - ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป เพื่อส่องสว่าง
Base
Dimension
Light Distribution Curve